سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
356
بازدید ده پست اخر
5500
1000 / 15000
357
بازدید بیست پست اخر
12000
1000 / 15000
320
فالوور فیک | دارای پروفایل
14500
1000 / 5000
321
فالوور فیک | کم ریزش
16000
1000 / 1000000
358
بازدید پنجاه پست اخر
18000
1000 / 15000
322
فالوور 40 درصد ایرانی
18500
1000 / 500000
323
فالوور ایرانی گلد
20000
1000 / 5000
359
بازدید صد پست اخر
25000
1000 / 15000
324
فالوور 75 درصد ایرانی
25000
1000 / 500000
325
فالوور توربو| ظرفیت یک میلیون
28000
2000 / 500000
326
فالوور ایرانی الماس
32000
1000 / 60000

فالوور واقعی ایرانی با ضمانت کامل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
327
پکیج 1 (جذب یک الی دو کا)
280000
1000 / 1000
328
پکیج 2 (جذب دو الی سه کا)
395000
1000 / 1000
329
پکیج 3 (جذب سه الی چهار کا)
510000
1000 / 1000
330
پکیج 4 (جذب چهار الی پنچ کا)
670000
1000 / 1000

پکیج های اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
316
پکیج نقره ای
72000
1000 / 1000
317
پکیج طلایی
120000
1000 / 1000
318
پکیج یاقوت
165000
1000 / 1000
319
پکیج اختصاصی کاما
220000
1000 / 1000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
331
لایک فیک پروفایل دار
7000
1000 / 7500
332
لایک ایرانی ویژه
9000
1000 / 10000
333
لایک 90 درصد ایرانی
14000
1000 / 20000
334
لایک 99 درصد ایرانی
16500
1000 / 8000

سایر خدمات اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
337
بازدید ایستوری 1
4500
1000 / 500000
335
بازدید ویدیو 1
4500
1000 / 500000
336
بازدید ویدیو 2
7000
1000 / 100000
338
بازدید ایستوری 2
12000
1000 / 20000

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
339
ممبر فیک
11000
1000 / 10000
340
ممبر اجباری پلاس
13500
1000 / 10000
341
ممبر اجباری نقره ای
15000
1000 / 50000
342
ممبر هیدن نقره ای
15500
1000 / 50000
343
ممبر اجباری استارت انی
19500
1000 / 50000
344
ممبر هیدن استارت انی
22500
1000 / 100000
345
ممبر نیترو
25000
1000 / 15000
346
ممبر قفلی
26500
1000 / 15000

ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
347
ممبر اجباری پلاس
11000
1000 / 30000
348
ممبر اجباری نقره ای
12500
1000 / 15000
350
ممبر فیک استارت انی
15000
1000 / 10000
349
اجباری استارت انی
16500
1000 / 100000
351
ممبر قفلی
25000
1000 / 25000
352
ممبر فول انلاین گروه عمومی
30000
1000 / 80000
353
اد گروه به گروه
135000
1000 / 30000

بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
354
بازدید تک پست
950
1000 / 15000
355
بازدید پنچ پست اخر
1900
1000 / 15000