سرویس ها

فالوور میکس اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
98 فالوور میکس انی | پروفایل دار توضیحات 21,500  تومان 100000/1000 فعال
97 فالوور میکس خارجی | ریزش کم توضیحات 22,000  تومان 100000/1000 فعال
99 فالوور میکس واقعی | با کیفیت توضیحات 23,000  تومان 200000/1000 فعال
87 فالوور میکس خارجی [سرعت بالا] توضیحات 25,500  تومان 100000/1000 فعال
101 فالوور ریزش کم | با کیفیت توضیحات 26,000  تومان 10000000/1000 فعال
88 فالوور میکس واقعی [پروفایلدار] توضیحات 28,500  تومان 120000/1000 فعال
91 فالوور ریزش کم [استارت آنی] [30 روز ضمانت] توضیحات 29,500  تومان 500000/1000 فعال
103 فالوور میکس واقعی | جبران ریزش خودکار توضیحات 33,900  تومان 1000000/1000 فعال
92 فالوور میکس واقعی [استارت آنی] [ضمانت 30 روز] [جبران ریزش خودکار] توضیحات 37,500  تومان 500000/1000 فعال
90 فالوور میکس واقعی [کیفیت بالا] [ضمانت 30 روز] توضیحات 39,000  تومان 50000/1000 فعال
89 فالوور میکس واقعی [ریزش کم] [ضمانت 30 روز] توضیحات 41,000  تومان 50000/1000 فعال
104 فالوور میکس واقعی [پیج های خصوصی] توضیحات 69,000  تومان 200000/1000 فعال
فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
14 فالوور میکس ایرانی توضیحات 26,000  تومان 1000/1000 فعال
16 فالوور 60% ایرانی توضیحات 36,000  تومان 500000/1000 فعال
17 فالوور 80% ایرانی [کیفیت بالا] توضیحات 45,000  تومان 5000/1000 فعال
107 فالوور ایرانی {اختصاصی} توضیحات 78,000  تومان 20000/1000 فعال
19 فالوور نسا [کیفیت عالی] [ریزش کم] توضیحات 150,000  تومان 10000/1000 فعال
20 فالوور ایرانی VIP [اختصاصی] توضیحات 189,000  تومان 100000/1000 فعال
109 فالور واقعی [ دارای پیچ های فعال] توضیحات 235,000  تومان 150000/1000 فعال
135 فالوور ایرانی کاملا واقعی | در حد پاپ آپ توضیحات 650,000  تومان 3000/1000 فعال
فالوور پاپ آپ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
25 فالوور پاپ آپ (ارسالی 4 ساعته ) توضیحات 750,000  تومان 1000/1000 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
28 لایک میکس آنی توضیحات 3,500  تومان 150000/1000 فعال
29 لایک میکس ریزش کم توضیحات 4,600  تومان 150000/1000 فعال
31 لایک میکس آنی | پرسرعت توضیحات 5,300  تومان 150000/1000 فعال
30 لایک میکس آنی | با کیفیت توضیحات 6,500  تومان 80000/1000 فعال
32 لایک میکس واقعی [بدون ریزش] توضیحات 8,900  تومان 150000/1000 فعال
33 لایک واقعی ایرانی توضیحات 39,000  تومان 10000/1000 فعال
ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
40 بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] توضیحات 7,500  تومان 5000/100 فعال
امار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
58 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [نقره ای] توضیحات 4,500  تومان 25000/200 فعال
55 ایمپرشن - ریچ اینستاگرام [نقره ای] توضیحات 5,100  تومان 400000/200 فعال
59 ایمپرشن اینستاگرام [حرفه ای اکسپلور] توضیحات 5,450  تومان 10000000/100 فعال
60 سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [الماسی] توضیحات 5,900  تومان 50000/200 فعال
61 ایمپرشن - بازدید پروفایل - ریچ اینستاگرام [حرفه ای اکسپلور] توضیحات 6,900  تومان 500000/100 فعال
54 ایمپرشن اینستاگرام توضیحات 6,990  تومان 5000000/100 فعال
ممبر گروه و کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
93 ممبر هیدن چنل { سرعت خوب} توضیحات 31,000  تومان 10000/1000 فعال
64 فیک خالص مخصوص ممبر گروه و کانال توضیحات 49,000  تومان 100000/1000 فعال
137 ممبر میکس گروه عمومی تلگرام توضیحات 49,500  تومان 50000/1000 فعال
129 ممبر هیدن کانال عمومی | با کیفیت توضیحات 52,000  تومان 10000/1000 فعال
130 ممبر اجباری کانال عمومی | پرسرعت توضیحات 52,000  تومان 10000/1000 فعال
127 ممبر واقعی گروه و کانال عمومی | پرسرعت توضیحات 56,300  تومان 200000/1000 فعال
65 ممبر واقعی گروه عمومی تلگرام توضیحات 59,000  تومان 30000/1000 فعال
66 ممبر چت کن گروه عمومی تلگرام توضیحات 62,000  تومان 400000/1000 فعال
136 ممبر واقعی چت کن گروه عمومی | سرور 2 توضیحات 69,500  تومان 300000/1000 فعال
71 ممبر گروه به گروه ایرانی | پرسرعت توضیحات 375,000  تومان 200000/1000 فعال
بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
72 بازدید تک پست توضیحات 950  تومان 15000/1000 فعال
73 بازدید پنچ پست اخر توضیحات 1,900  تومان 15000/1000 فعال
74 بازدید ده پست اخر توضیحات 5,500  تومان 15000/1000 فعال
75 بازدید بیست پست اخر توضیحات 12,000  تومان 15000/1000 فعال
76 بازدید پنجاه پست اخر توضیحات 18,000  تومان 15000/1000 فعال
77 بازدید صد پست اخر توضیحات 25,000  تومان 15000/1000 فعال
خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
128 اشتراک گذاری پست تلگرام توضیحات 68,000  تومان 5000/100 فعال
خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
138 فالوور روبیکا توضیحات 59,000  تومان 200000/1000 فعال
139 ممبر کانال روبیکا توضیحات 98,000  تومان 200000/1000 فعال