قوانین اجرایی

↩️ قوانین خدمات مجازی کاما   • در هر نهاد یا شرکتی مجموعه قوانین و مقرراتی از پیش تعیین شده است که ثبات و رویه خدمت رسانی خود را مشخص می کند. در این قرارداد ارایه دهنده با عنوان خدمات مجازی کاما و خریدار با عنوان کاربر خطاب خواهند شد. استفاده از خدمات این مجموعه […]

آذر ۱۹, ۱۴۰۲
66
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد